ضبط قرائات•

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضبط قرائات، مرحله تمایز و تثبیت قرائت‌های مختلف را ضبط قرائات گویند.


تعریف

[ویرایش]

در برخی کتب علوم قرآن برای پیدایش قرائات مراحلی تصویر شده از جمله: اقراء پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بر اصحاب درجه یک از طبقه اول؛ اقراء صحابه طبقه اول بر دیگران، یکپارچه سازی نسخه‌های استنساخ شده و بوجود آمدن مصاحف، بوجود آمدن اختلاف میان قراء مصاحف، بوجود آمدن مکاتب قراءت، تدوین علم قرائت، حصر قرائات و ضبط قراءت .

مرحله ضبط

[ویرایش]

بنابراین، یکی از مراحل پیدایش قرائات را مرحله «ضبط» می‌دانند. در این مرحله، گروهی از مردم تمام فرصت خود را به قرائت و فراگیری قرآن اختصاص داده، به ضبط قرائت سخت اهتمام ورزیدند؛ تا آن جا که در سایه پشتکار و اهتمام خویش دانشمندانی شدند که مردم به آن‌ها اقتدا کردند و پیرو قرائت آن‌ها شدند و به سوی آنان بار سفر بستند و قرائت را از محضر آنان اخذ می‌کردند و مردم بلاد با دیده قبول به قرائت آن‌ها نگریستند و درباره آن‌ها حتی میان دو نفر نیز اختلاف نظر دیده نمی‌شد.
[۱] فضلی، عبد الهادی، ۱۹۳۴-م، تاریخ قراءات قرآن کریم، ص۳۸.
[۳] شریعت، محمد جواد، ۱۳۱۵-، چهارده روایت در قرائت قرآن مجید، ص۱۳.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

قرائات.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فضلی، عبد الهادی، ۱۹۳۴-م، تاریخ قراءات قرآن کریم، ص۳۸.
۲. اسماعیل، محمدبکر، دراسات فی علوم القرآن، ج۱، ص(۳۳-۳۵).    
۳. شریعت، محمد جواد، ۱۳۱۵-، چهارده روایت در قرائت قرآن مجید، ص۱۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ضبط قرائات».    جعبه ابزار