طهارت(ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«از آن جهت كه دین اسلام يك برنامه كامل براى زندگی بشر بوده و تمام جنبه‏هاى حيات مادی و معنوى او را در نظر دارد و از جهتى بهداشت يكى از ابعاد مهم زندگى بشر است، اسلام عزيز نسبت به مسأله طهارت و بهداشت عنايت شايانى دارد».


طهارت در قرآن

[ویرایش]

قرآن مجيد در اين باره مى‏فرمايد: «رِجالٌ يُحِبُّونَ انْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرين ۹: ۱۰۸
[۱] مردانى كه دوست دارند، پاكيزه باشند و خداوند پاكيزگان را دوست دارد. (سوره توبه آيه ۱۰۸).
.
از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «طهارت نيمى از ايمان است»
[۲] الطهور نصف الايمان.
.
از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «طهارت كليد نماز است»
[۳] مفتاح الصّلاة الطّهور.
.
از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «دين بر پايه نظافت بنا شده است»
[۴] بنى الدّين على النّظافة.
.
از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «چه بد بنده‏اى است بنده كثيف»
[۵] بئس العبد القاذورة.


يكى از عرفا فرموده: لازم است كه صاحبان بصیرت هوشيار بوده از اين ظواهر بفهمند كه اصل ایمان آبادى و عمران قلب و اندرون است و بدانند كه منظور حضرت رسول از جمله طهارت نصف ایمان است اين است كه اصلاح ظاهر با نظافت و طهارت آن بوسيله ريختن آب نصف ايمان است و نصف ديگر آن اصلاح باطن بوسيله اعمال صالح و اخلاق پسنديده است.

طهارت در فقه

[ویرایش]

پاك شدن، حالتى معنوى كه در نتیجه وضو ، غسل یا تیمم ،براى انسان حاصل مى‏شود.

مراتب طهارت

[ویرایش]

طهارت چهار مرتبه دارد:
۱. پاك نمودن و نظافت ظاهر از چرك و نجاست و كثافات.
۲. پاك نمودن اعضاء و جوارح بدن از جرائم و گناهان.
۳. تطهير قلب از رذايل اخلاقى.
۴. تطهیر اندرون از غير خدا «يعنى عدم توجه به مخلوق در تمام شئون زندگى».

البته اين مرتبه آخر مخصوص انبیاء و صدّیقین است.
و بايد توجه داشت كه در هر مرتبه‏اى طهارت نيمى از عملى است كه با آن طهارت انجام مى‏شود. اين مراتب كه براى طهارت ذكر شد در واقع مراتب و درجات ايمان هستند و هر مرتبه‏اى در حدى مخصوص به خود قرار دارد و هيچ بنده‏اى به طبقه بالا نمى‏رسد مگر طبقات پايين‏تر از آن را طى كرده باشد.

بنابر اين هيچ كسى به طهارت اندرون از غير خدا و اصلاح آن به وسيله شناخت و كشف جلال و عظمت او نمى‏رسد مگر خود را از اخلاق ناپسند خالى كرده و با اخلاق پسنديده اصلاح نمايد و هيچ كسى به اين مرتبه نمى‏رسد مگر از طهارت جوارح و اعضاء از گناهان و اصلاح آنان با اطاعت و عبادات فارغ شده باشد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مردانى كه دوست دارند، پاكيزه باشند و خداوند پاكيزگان را دوست دارد. (سوره توبه آيه ۱۰۸).
۲. الطهور نصف الايمان.
۳. مفتاح الصّلاة الطّهور.
۴. بنى الدّين على النّظافة.
۵. بئس العبد القاذورة.


منبع

[ویرایش]
كتاب اخلاق، آيت الله عبدالله شبر (ره)، صفحه ۴۷جعبه ابزار