فسوق اصلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففُسوق،از محرمات احرام است.


فسوق در قرآن کریم

[ویرایش]

قرآن کریم در حج از فسوق نهی کرده است

مفهوم فسوق در روایات

[ویرایش]

در تفسیر آن دیدگاههای مختلفی وجود دارد دروغ گفتن؛ دروغ و ناسزا گفتن؛
[۵] جمل العلم و العمل، ص۱۰۶
دروغ بستن بر خدا ؛ نسبت دروغ دادن به خدا ، رسول خدا صلّی اللّه‌ علیه و آله یا یکی از امامان علیهم السّلام؛ دروغ گفتن ، فحش دادن و فخر فروشیِ حرام ؛ و هر سخن ناشایست و قبیح
[۱۰] حیاة ابن ابی عقیل العمانی و فقه، ص۳۴۰
از جمله این دیدگاهها است از آن در باب حج سخن گفته‌اند

فسوق در حج

[ویرایش]

فسوق هرچند به خودی خود حرام است، لیکن از محرمات احرام نیز شمرده شده است بنابر این، حرمت آن در حال احرام شدیدتر خواهد بود؛ اما با ارتکاب آن حج و عمره باطل نمی‌شود برخی قدما دروغ گفتن را موجب بطلان احرام دانسته‌اند
[۱۳] المقنعة، ص۴۳۲


کفاره فسوق

[ویرایش]

بنابر قول مشهور ، در ارتکاب فسوق کفاره نیست، هرچند استغفار از آن واجب است
[۱۴] سداد العباد، ص۳۹۷
برخی کفاره را واجب و آن را یک گاو دانسته‌اند بعضی نیز کفاره را در صورت توأم بودن دروغ با فحش واجب دانسته‌اند

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۹۷.    
۲. الإقتصاد، ص۳۰۲.    
۳. کتاب السرائر، ج۱، ص۵۴۵.    
۴. شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۵    
۵. جمل العلم و العمل، ص۱۰۶
۶. الرسائل العشر (شیخ طوسی)، ص۲۲۸    
۷. المهذب، ج۱، ص۲۲۱    
۸. غنیة النزوع، ص۱۶۰    
۹. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۵۷ ۳۵۸    
۱۰. حیاة ابن ابی عقیل العمانی و فقه، ص۳۴۰
۱۱. تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۳۹۲    
۱۲. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۵۸ ۳۵۹    
۱۳. المقنعة، ص۴۳۲
۱۴. سداد العباد، ص۳۹۷
۱۵. الجامع للشرائع، ص۱۸۹.    
۱۶. وسائل الشیعة، ج۱۳، ص۱۴۸ ۱۴۹    
۱۷. الحدائق الناضرة، ج۱۵، ص۴۶۰    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۹۱، برگرفته از مقاله «فسوق».    جعبه ابزار