قدرت بنی نضیر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنی نضیر ، در صحنه‌های دشمنی و جنگ دارای قدرت و شوکت بودند، ولی غفلت از قدرت خدا و تکیه بر قدرت خویش، عامل شکست آنان در جنگ با مسلمانان بود.


قدرت قوم بنی نضیر

[ویرایش]


← قدرت در جنگ


بنی نضیر، دارای قدرت، در صحنه‌های دشمنی و درگیریهای داخلی بودند.
هو الذی اخرج الذین کفروا... «او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد (با مسلمانان) از خانه هایشان بیرون راند....» لایقـتلونکم جمیعا الا فی قری محصنة او من وراء جدر باسهم بینهم شدید... «آنها هرگز با شما بصورت گروهی نمی‌ جنگند جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها! پیکارشان در میان خودشان شدید است، (اما در برابر شما ضعیف!) آنها را متحد می‌ پنداری، در حالی که دلهایشان پراکنده است این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی‌ کنند!» (برداشت یاد شده بر اساس احتمالی است که منظور از ضمیر جمع، خصوص بنی نضیر باشد. «باس» در لغت به معنای شدت و قوت ذکر شده است.)

←← تکیه به قدرت خویش


محصنة" از ماده" حصن" (بر وزن جسم) به معنی دژ می‌ باشد، بنا بر این" قری محصنه" به آبادیهایی گفته می‌ شود که به وسیله برج و بارو یا کندن خندق یا موانع دیگر از هجوم دشمن در امان است.
" جدر" جمع" جدار" به معنی دیوار است، و ریشه اصلی این لغت به معنی ارتفاع و بلندی است.
آری آنها چون از دژ ایمان و توکل بر خدا بیرون هستند جز در پناه دیوارها و قلعه ‌های محکم جرات جنگ و رویارویی با مؤمنان ندارند!.
سپس می‌ افزاید: اما این نه بخاطر آن است که آنها افرادی ضعیف و ناتوان و ناآگاه به فنون جنگند" بلکه به هنگامی که درگیری در میان خودشان رخ می‌ دهد پیکارشان شدید است" (باسهم بینهم شدید). اما در برابر شما صحنه دگرگون می‌شود، و رعب و وحشت و اضطراب عجیبی بر آنها حکمفرما می‌ گردد.

← غفلت بنی نضیر


غفلت بنی نضیر از قدرت خدا و تکیه بر قدرت خویش، عامل شکست آنان در جنگ با مسلمانان بود.
هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتـب من دیـرهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتـیهم الله من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم وایدی المؤمنین فاعتبروا یـاولی الابصـر. «او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد (با مسلمانان) از خانه هایشان بیرون راند! گمان نمی‌ کردید آنان خارج شوند، و خودشان نیز گمان می‌ کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می‌ شود اما خداوند از آنجا که گمان نمی‌ کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، بگونه ‌ای که خانه ‌های خود را با دست خویش و با دست مؤمنان ویران می‌ کردند پس عبرت بگیرید‌ای صاحبان چشم

←← ایجاد رعب در دلها


این آیه شریفه هم اثر رهبت منافقین از مسلمین را بیان می‌ کند، و هم اثر بزدلی یهودیان را. می‌ فرماید: بنی النضیر و منافقین هر دو طایفه از جنگیدن با شما در فضای باز خودداری می‌ کنند، و جز در قلعه ‌های محکم و یا از پس و پشت دیوارها با شما کارزار نمی‌ کنند.
" باسهم بینهم شدید"- یعنی شجاعت و دلاوریشان در بین خودشان شدید است، اما همین که با شما روبرو می‌ شوند خدای تعالی رعبی از شما به دلهایشان می‌ افکند، و در نتیجه از شما سخت می‌ ترسند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المصباح، قیومی، ج۱، ص۳۹، «بؤس».    
۲. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۳. حشر/سوره۵۹، آیه۱۴.    
۴. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۲۳، ص، ۵۳۱.    
۵. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۶. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۹، ص، ۳۶۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «قدرت بنی نضیر».    جعبه ابزار