وعده بهشت به شهیدان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در قرآن کریم به شهیدان راه خدا بشارت بهشت داده است.


بشارت بهشت به شهیدان

[ویرایش]

ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموتا بل احیاء عند ربهم یرزقون((ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.) فرحین بمآ ءاتـیهم الله من فضله ویستبشر ون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون.(آنها بخاطر نعمتهای فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است، خوشحالند؛ و بخاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده‌اند (مجاهدان و شهیدان آینده)، خوشوقتند؛ (زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان می‌بینند؛ و می‌دانند) که نه ترسی بر آنهاست، و نه غمی خواهند داشت. )
ربنا وءاتنا ما وعدتنا علی رسلک... (پروردگارا! آنچه را به وسیله پیامبرانت به ما وعده فرمودی، به ما عطا کن! و ما را در روز رستاخیز، رسوا مگردان! زیرا تو هیچ‌گاه از وعده خود، تخلف نمی‌کنی.) فاستجاب لهم ربهم... فالذین هاجروا واخرجوا من دیـرهم واوذوا فی سبیلی وقـتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم سیـاتهم ولادخلنهم جنت تجری من تحتها الانهـر ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.(خداوند، درخواست آنها را پذیرفت؛ (و فرمود: ) من عمل هیچ عمل کننده‌ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد؛ شما همنوعید، و از جنس یکدیگر! آنها که در راه خدا هجرت کردند، و از خانه‌های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند، و جنگ کردند و کشته شدند، بیقین گناهانشان را می‌بخشم؛ و آنها را در باغهای بهشتی، که از زیر درختانش نهرها جاری است، وارد می‌کنم. این پاداشی است از طرف خداوند؛ و بهترین پاداشها نزد پروردگار است. )
ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم وامولهم بان لهم الجنة یقـتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا فی التوریة والانجیل والقرءان...

بشارت بهشت در کتب آسمانی

[ویرایش]

وعده بهشت به شهیدان از سوی خداوند، در تورات و انجیل و قرآن آمده است.
ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم وامولهم بان لهم الجنة... وعدا علیه حقا فی التوریة والانجیل والقرءان...(خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خریداری کرده، که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد؛ (به این گونه که: ) در راه خدا پیکار می‌کنند، می‌کشند و کشته می‌شوند؛ این وعده حقی است بر او، که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده؛ و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدی که با خدا کرده‌اید؛ و این است آن پیروزی بزرگ! )

← تفسیر آیه فوق


کلمه" اشتراء" به معنای قبول آن جنسی است که در خرید و فروش در برابر پرداخت قیمت به انسان منتقل می‌شود.
خدای سبحان در این آیه به کسانی که در راه خدا با جان و مال خود جهاد می‌کنند. وعده قطعی بهشت می‌دهد و می‌فرماید که این وعده را در تورات و انجیل هم داده، همانطور که در قرآن می‌دهد. خداوند این وعده را در قالب تمثیل بیان نموده و آن را به خرید و فروش تشبیه کرده است، یعنی خود را خریدار و مؤمنین را فروشنده و جان و مال ایشان را کالای مورد معامله و بهشت را قیمت و بهاء و تورات و انجیل و قرآن را سند آن خوانده است، و چه تمثیل لطیفی بکار برده است، و در آخر مؤمنین را به این معامله بشارت داده و به رستگاری عظیمی تهنیت گفته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۶۹.    
۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۳، ص۱۶۸.    
۳. آل عمران/سوره۳، آیه۱۷۰.    
۴. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۴، ص۹۴.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۱۹۴.    
۶. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۴، ص۱۳۸.    
۷. آل عمران/سوره۳، آیه۱۹۵.    
۸. توبه/سوره۹، آیه۱۱۱.    
۹. توبه/سوره۹، آیه۱۱۱.    
۱۰. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۹، ص۵۳۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «وعده بهشت به شهیدان».    جعبه ابزار