پرتاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرتاب یا همان رمی افکندن تیر و مانند آن است و از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، حج و حدود سخن رفته است.


موارد بکارگیری عنوان پرتاب در فقه

[ویرایش]


← باب طهارت


کسى که در بیابان براى وضو یا غسل دسترسى به آب ندارد، براى به دست آوردن آن باید در چهار سمت جست‌وجو کند. حدّ واجب جست‌وجو در هریک از چهار سمت، در بیابان داراى فراز و نشیب یا داراى موانع مانند پوشش درختان به اندازۀ برد تیرى است که از کمان پرتاب مى‌شود (دویست گام) و در بیابان هموار و بى‌مانع به اندازۀ برد پرتاب دو تیر است ( تیمّم).
[۱] تحریر الوسیلة ج۱ ص۱۰۲‌


← باب حج


در رمی جمرات، پرت کردن (زدن) سنگ‌ریزه به جمره ملاک است نه گذاشتن آن روى جمره.
از مراتب دفاع از حریم خانواده و ناموس، پرتاب کردن چیزى همچون سنگ و تیر به سمت تعرّض کننده در صورت کارساز نشدن تذکّر و نصیحت است و در صورت وارد آمدن آسیب بر متجاوز، پرتاب‌کننده ضامن نخواهد بود ( اطّلاع بر عورات).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریر الوسیلة ج۱ ص۱۰۲‌
۲. جواهر الکلام ج۱۹ ص۱۰۴    
۳. جواهر الکلام ج۴۱ ص۶۶۰    


منبع

[ویرایش]

کتاب «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۲ صفحه۲۵۰ و۲۵۱؛ تالیف شده توسط جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى.جعبه ابزار