پستان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپستان، عضو معروف در انسان و حیوان است که از آن در بابهاى ، ،
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
،
قصاص قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است
و
دیاتدیات اموال ثابت بر ذمه انسان به سبب جنایت بر انسان آزاد می‌باشد
سخن رفته است.


احکام پستان در باب طهارتپستان انسان اعم از زن و مرد موضوع احکامى چند قرار گرفته است که بدان اشاره مى‏شود.
هنگام
کفن« كَفْنْ » در لغت به معناي نشاندن و مستور كردن چيزي است و در اصطلاح فقهاء به شيوه و ترتيب خاصي كه میت مسلمان را مي‌پوشانند، گفته مي‌شود
کردن
میتمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و
زن، پیچیدن پارچه‏اى دور پستانها و بستن آن بر پشت او است.
برخى در استحباب آن توقّف و اشکال کرده‏اند.

احکام پستان در باب صلاتمستحب است زن درحال قیام نماز به منظور پوشاندن حجم پستانها آنها را با دستهاى خود به سینه بچسباند.

احکام پستان در باب نکاحاز شرایط نشر
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
در
رضاعشیر خوردنی را که با شرایط که در شرع مقرر گردیده که موجب محرمیت می‌گردد را رضاع می‌گویند
آن است که کودک از پستان زن زنده
[۳] . توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۴۳۵ م ۲۴۷۴.
شیر بخورد.

احکام پستان در باب قصاص و دیاتدیهدیه دارای دو معنی لغوی_ به معنای راندن و رد کردن _و اصطلاحی_ به معنای مالی که در صورت وقوع جنایت باید ادا شود_ است و از آن در معنی اصطلاحی به خون بها و دیه مقدَّر نیز تعبیر می شود
هر پستان زن، نصف دیه او و دیه هر دو پستان، دیه کامل زن است
در اینکه دیه نوک پستان مانند دیه خود پستان مى‏باشد یا دیه هریک از دو نوک پستان، یک هشتم و دیه هر دو یک چهارم است و یا
ارشارش مال پرداختی برای جبران خسارت مالی يا بدنی را گویند
گرفته مى‏شود، اختلاف است.
در اینکه دیه دو نوک پستان مرد دیه کامل است یا در هریک، یک هشتم دیه (۱۲۵
دیناردینار: سکه ی طلا، مقابل درهم است
) است و یا ارش گرفته مى‏شود، اختلاف است.
قصاص قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است
در پستان- اعم از زن و مرد- ثابت است
[۱۱] . ایضاح الفوائد ج۴، ص۶۴۶.


حکم قربانی کردن حیوان دارای یک پستانبنابر تصریح برخى، حیوان داراى یک پستان براى
قربانیقربانی به معنی نزدیکی انسان به خدا از طریق اقدام به ذبح یک حیوان می‏باشد
کفایت نمى‏کند.


پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۴، ص۲۱۰.    
۲. العروة الوثقی ج۱، ص۷۰۲.    
۳. . توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۴۳۵ م ۲۴۷۴.
۴. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۸۸.    
۵. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۶۳.    
۶. جواهر الکلام ج۴۳، ص ۲۶۴.    
۷. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۳۰۹- ۳۱۰.    
۸. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۶۴- ۲۶۵.    
۹. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۳۰۹.    
۱۰. قواعد الاحکام ج۳، ص۶۴۱.    
۱۱. . ایضاح الفوائد ج۴، ص۶۴۶.
۱۲. مختلف الشیعة ج۴، ص۲۸۸.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص ۲۶۵.    
جعبه ابزار