پنجره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

جایگاه در فقه

[ویرایش]

پنجره یا همان دريچه به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات و صلح از آن سخن رفته است.

← پاک شدن به سبب آفتاب


به قول مشهور، آفتاب يكى از مطهِّرات است كه با شرايطى، زمین نجس و نيز بنابر قولى، ساختمان و اشياى متّصل به آن مانند در و پنجره را پاک مى‏كند .

← در نماز جماعت


پنجره‏هاى مشبّك كه مانع ديدن صفهاى نمازگزاران نمى‏گردد، بنابر مشهور، حائل به شمار نمى‏رود و تشكيل صف جماعت پشت اين‏گونه پنجره‏ها صحیح است.

← ایجاد پنجره


گشودن پنجره به سمت مَمرّ عمومی و نيز کوچه بن بست،
[۴] الحدائق الناضرة ۲۱/ ۱۲۲ ـ ۱۲۳
همچنين خانه همسایه جهت استفاده از روشنايى و مانند آن، جایز است. ديوارى كه مشترک ميان دو نفر يا بيشتر است، هيچ‏كدام بدون اذن ديگرى حقّ گشودن پنجره در آن را ندارد.
[۷] جامع المقاصد ۵/ ۴۲۹


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ۶/ ۲۵۳ ۲۶۲    
۲. العروة الوثقی ۱/ ۲۶۱    
۳. جواهر الکلام ۱۳/ ۱۵۵    
۴. الحدائق الناضرة ۲۱/ ۱۲۲ ـ ۱۲۳
۵. جواهر الکلام ۲۶/ ۲۴۹    
۶. المبسوط ۲/ ۲۹۷    
۷. جامع المقاصد ۵/ ۴۲۹


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۲۷۵    جعبه ابزار