کنز الفوائد (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکنز الفوائد نوشته شیخ ابو الفتح، محمد بن علی بن عثمان کراجکی طرابلسی (درگذشت ۴۴۹ هجری) است.


موضوع

[ویرایش]

مجموعه مباحثی ارزشمند درباره موضوعات گوناگون اسلامی مانند: حدیث، فقه، اخلاق، فلسفه، کلام، موعظه، عقاید، تاریخ اسلام و بررسی مذاهب گوناگون.

ارزش کتاب

[ویرایش]

کتاب کنز الفوائد از زمان نگارش تا حال پیوسته مورد توجه علما و فقهای شیعه قرار داشته و برای آگاهی از بسیاری از مباحث مهم اسلامی کتابی ارزشمند و قابل توجه است.
این کتاب گرفته شده از برخی کتاب‌هایی است که قبلا مؤلف نگاشته و برخی دیگر از کتاب‌های دانشمندان اسلامی.
مؤلف بر بسیاری از منابع معتبر دست رسی داشته و این خود بر ارزش کتاب می‌افزاید.

ویژگیهای کتاب

[ویرایش]

۱- متن کتاب شامل بسیاری از مباحث مهم اسلامی است.
۲- این کتاب به بررسی عمیق مباحث پرداخته و با نقل نظریات دیگران، آنها را نقد کرده و با استدلال و برهان نظر خود را ثابت کرده است.
۳- این کتاب با بیانی شیرین و رسا بسیاری از مباحث مشکل و مهم فلسفی و عقیدتی را مطرح کرده و به حل آنها پرداخته است.
۴- کنز الفوائد شامل بسیاری از مسائل فلسفی، کلامی، ادبی، فقهی، تاریخی، تفسیری و موضوعات دیگر می‌باشد که بدون هیچ گونه تعصب بررسی شده است.
۵- این کتاب در مباحث مختلف به اشاره کوتاه اکتفا نکرده؛ بلکه در هر مسئله به نقد و بررسی و شرح کامل آن پرداخته است.

عناوین

[ویرایش]

این کتاب شامل موضوعات فراوانی است مانند:
۱- قدم و حدوث و دیدگاه سید مرتضی
۲- حب دنیا
۳- فرق میان اسم و صفت
۴- فرق میان صفت ذات و صفت فعل
۵- اشکال بر جبریون
۶- اعجاز قرآن
۷- مسائل فقهی
۸- سخنان امیر مؤمنان علی علیه‌السّلام
۹- اصول فقه
و موضوعات متنوع و فراوان دیگر.

سخن بزرگان

[ویرایش]


← سخن آقا بزرگ تهرانی


علامه، شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره این کتاب می‌فرماید: «ابو الفتح کراجکی کتاب کنز الفوائد را به درخواست پسر عموی خود نگاشته است.
این کتاب شامل روایات اهل بیت علیهم‌السّلام و نکاتی زیبا و کتاب‌های مختصر دیگری است که قبلا نوشته است. فاضل هندی نیز بر این کتاب فهرستی نگاشته است.»

← سخن علامه بحر العلوم


علامه بحر العلوم درباره این کتاب می‌فرماید: «کتاب کنز الفوائد بهترین گواه بر فضل و دانش علامه کراجکی و تحقیقات عمیق و گسترده ایشان است.
علاوه بر آن، نشان دهنده اطلاعات وسیع ایشان درباره مذاهب گوناگون و روایات اهل بیت علیهم‌السّلام می‌باشد.
این کتاب با شیوه‌ای جذاب و الفاظی شیرین، موضوعات مهم اسلامی را مطرح کرده است.»

منابع کتاب

[ویرایش]

مؤلف در این کتاب از بسیاری از کتاب‌های دیگر خود وکتب دیگران مطلب آورده است مانند:
۱- الاعلام بحقیقة اسلام امیرالمؤمنین علیه‌السّلام
۲- البرهان علی طول عمر صاحب الزمان
۳- البیان
۴- التنبیه علی حقیقة الملائمة
۵- الرد علی الغلاة
۶- الرد علی المنجمین
۷- القول المبین عن وجوب المسح علی الرجلین
۸- الکر و الفر
۹- مختصر التذکرة
۱۰- وجوب الامامة
۱۱- تفسیر ابو الحسن دیلمی
۱۲-اصول الفقه شیخ مفید

چاپ

[ویرایش]

چاپ استفاده شده در برنامه، چاپی جدید است که آدرس مطالب کتاب در آن استخراج شده و استاد عبدالله نعمت آن را تصحیح کرده و بر آن مقدمه و حاشیه و تعلیقه زده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کنز الفوائد، ابو الفتح کراجکی، ج۱، ص۱۶.    
۲. کنز الفوائد، ابو الفتح کراجکی، ج۱، ص۲۴.    
۳. کنز الفوائد، ابو الفتح کراجکی، ج۱، ص۷۶.    


منبع

[ویرایش]

نرم افزار گنجینه روایات، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار