• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

پاره کردن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپاره کردن به معنای شکافتن، دریدن است واز آن در بابهاى طهارت، حج و کفارات سخن رفته است.
بریدن کفن با ابزار آهنى مانند قیچى مکروه است و سزاوار است آن را با دست پاره کنند.پاره کردن لباس در مرگ پدر و برادر جایز و در مرگ غیر پدر و برادر از نزدیکان براى مرد حرام است؛ لیکن براى زن، گروهى قائل به جواز شده‏ اند.
برخى قدما پاره کردن لباس در مرگ پدر، مادر، برادر و دیگر نزدیکان و زن در مرگ شوهر را جایز دانسته ‏اند، امّا آن را براى پدر در مرگ فرزند و شوهر در مرگ همسرش جایز ندانسته ‏اند
اگر مردى در سوگ فرزند یا همسر خود گریبان چاک کند، کفاره قسم (اطعام‏ ده فقیر یا پوشاندن لباس بر آنان و یا آزاد کردن یک بنده) بر او واجب مى ‏شود.محرمى که به اشتباه لباس دوخته پوشیده واجب است آن را پاره کرده از طرف پا از تن بیرون آورد تا سر، پوشیده نگردد
قربانى نباید گوش بریده باشد ولى اگر گوش آن شکافته باشد اشکال ندارد.


 
۱. المبسوط ج۱، ص ۱۷۷.    
۲. جواهر الکلام ج۴، ص ۳۶۷- ۳۷۱.    
۳. التنقیح (الطهارة) ج۹، ص ۲۳۴- ۲۳۶.    
۴. العروة الوثقى ج۲، ص۱۳۱.    
۵. الجامع للشرائع، ص ۴۱۸- ۴۱۹.    
۶. جواهر الکلام ج۳۳، ص ۱۸۶.    
۷. جواهر کلام ج۱۸، ص ۲۳۴.    
۸. مستمسک العروة ج۱۱، ص۴۳۳.    
۹. العروة الوثقى ج۲، ص ۵۷۳.    
۱۰. جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۴۳.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۲۴۰.    

رده‌های این صفحه : حج | طهارت | فقه | کفارات
جعبه ابزار