آتشکده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه پرستشگاه زردشتیان که در آن، آتش در جای خاصّی از آن قرار دارد و مهم‏ترین آیینهای دینی آنان در آن جا و در برابر آتش انجام می‏گیرد، آتشکده گفته می‏شود.
[۱] دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج۱، ص۹۷.
و از آتشکده در باب‏های صلات، وقف و قضاء به مناسبت سخن گفته شده است.


نماز خواندن در آتشکده

[ویرایش]

به قول مشهور، خواندن نماز در آتشکده مکروه است.

وقف برای آتشکده

[ویرایش]

وقف بر آتشکده صحیح نیست.

احداث آتشکده

[ویرایش]

احداث آتشکده در بلاد اسلامی جایز نیست و در صورت احداث، بر حاکم شرع واجب است آن را ویران نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج۱، ص۹۷.
۲. جواهر الکلام ج۸، ص۳۶۶.    
۳. جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۳-۳۴.    
۴. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۱۹-۱۲۰.    جعبه ابزار