احمق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمق (ابله) به معنای كودن یا كم خرد است و به آن معتوه یا ناقص العقل نیز میگویند. از این موضوع در باب ‌هاى جهاد، نکاح و شهادات سخن گفته شده است.


تفاوت احمق وسفیه

[ویرایش]

تفاوت آن با سفیه ،این است كه در فقه به كسى سفیه گفته مى‌شود كه تنها اموال خود را در اغراض نادرست و غیر عقلا یى مصرف كند ؛ در حالى كه ابله به فردى اطلاق مى‌شود كه از نظر خرد و اندیشه كاستى دارد.

احکام مربوط به احمق

[ویرایش]

۱)ابله از كسانى است كه از آنان جزیه گرفته نمى‌شود.
۲)گزینش دا یه ی احمق براى شیر دادن نوزاد و ازدواج با زن احمق، کراهت دارد.
۳) نگاه كردن ‌احمقى كه از غریزه ی شهوت و میل به زن برخوردار نیست، به نامحرم جایز است.
۴) به قول مشهور، ولیّ احمق بالغ ى كه طلاق دادن را نمى‌ فهمد، مى‌ تواند همسر او را با داشتن مصلحت، طلاق دهد.
۵) شهادت ابله، پذیرفته نیست.
۶) ابله از مصادیق مستضعف به شمار رفته، احکام آن بر او جارى مى‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج ۲۶، ص ۵۲ تا ۵۶.    
۲. جواهر الکلام،ج ۲۱، ص ۲۳۷.    
۳. جواهر الکلام،ج ۲۹، ص ۳۰۶ تا ۳۰۷.    
۴. العروة الوثقی،ج۵،ص۴۸۰.    
۵. الحدائق الناضرة،ج ۲۳، ص ۷۶ تا ۷۸.    
۶. جواهر الکلام،ج ۳۲، ص ۶.    
۷. الروضة البهیة،ج ۳، ص ۱۲۷.    
۸. جواهر الکلام،ج ۳۰، ص ۱۱۵.‌    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۳۰۹    


رده‌های این صفحه : جهاد | شهادات | فقه | نکاح
جعبه ابزار