اخراج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخراج به معنای بیرون كردن می باشد و در فقه هم اخراج واجب و هم مستحب و هم حرام مورد بحث قرار گرفته است .


تعریف اصطلاحی اخراج

[ویرایش]

اخراج به معناى دفع چیزى از درون به بیرون است. از این رو، اخراج هر چیزى متناسب با آن است.

کاربرد فقهی

[ویرایش]

از این عنوان در باب‌هایى مانند طهارت، زکات، خمس، طلاق و کفارات سخن رفته است.

احكام اخراج

[ویرایش]

اخراج، بر حسب موارد آن، داراى احکام ذیل است:

← اخراج واجب


اخراج زکات
[۱] العروة الوثقى،ج ۲، ص ۳۲۷.
، زکات فطره و خمس
[۳] العروة الوثقى،ج ۲، ص ۳۹۳ تا ۴۰۳.
با تحقّق شرایط هر یك، واجب است.
اخراج زکات و زکات فطره به جدا كردن آن از مال و كنار گذاشتن یا به دست مستحق رساندن، محقّق مى‌شود.
در خمس، تنها با رساندن به مستحق آن، محققمى‌شود و بر عدم وجوب كنار گذاشتن مقدار خمس از مال، ادّعاى اجماع شده است.
[۴] مستمسك العروة،ج ۹، ص ۵۵۶.

بیرون كردن جنین زنده از رحم مرده، واجب است.
[۵] مستمسك العروة،ج ۴، ص ۲۵۳.


← اخراج حرام


از منزل بیرون كردن زنى كه طلاق رجعی داده شده، بر شوهر ،حرام است.
در حرمت خون گرفتن، به حجامت و غیر آن براى محرم ، در صورتى كه ضرورت نداشته باشد، اختلاف است.
اخراج میت مسلمان از قبر، حرام است .

← اخراج مستحب


اخراج زکات فطره ،از خود و خانواده، بر فقیر ،مستحب است.

← اخراج مكروه


بیرون كشیدن شمشیر از نیام در مسجد و نیز خون گرفتن به حجامت و مانند آن براى روزه‌ دار در صورتى كه موجب ضعف وى گردد، مکروه است.پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقى،ج ۲، ص ۳۲۷.
۲. جواهر الکلام،ج ۱۵، ص ۵۲۷.    
۳. العروة الوثقى،ج ۲، ص ۳۹۳ تا ۴۰۳.
۴. مستمسك العروة،ج ۹، ص ۵۵۶.
۵. مستمسك العروة،ج ۴، ص ۲۵۳.
۶. جواهر الکلام،ج ۳۲، ص ۳۳۰.    
۷. جواهر الکلام،ج ۱۸، ص ۴۰۷.    
۸. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۹۲.    
۹. جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۱۴.    
۱۰. العروة الوثقی، ج۳، ص۵۸۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۱، صفحه۳۳۹-۳۴۰.    
جعبه ابزار