امیر الحاج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامیر الحاج یا «امام الحاج» یا «امام موسم‌» به سرپرست حجاج اطلاق می شود. از آن در باب حج سخن رفته است.


شأن امیر الحاج از نظر شیعه

[ویرایش]

سرپرستی حاجیان از دیدگاه امامیه از شئون امامت است که در عصر معصومان علیهم السلام خود آن بزرگواران یا منصوب از جانب آنان، و در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط یا منصوب از جانب وی عهده‏دار آن است.

← امیر الحاج در روایات


در روایات حج، از امیر الحاج به «امام» تعبیر شده است.

احکام امیر الحاج

[ویرایش]

امیر الحاج به دلیل داشتن این منصب، احکام ویژه‏ای دارد که ذیلاً بدان اشاره می‏شود.

← وظایف استحبابی امیرالحاج درقبال حجاج


مستحب است امیر الحاج در روزهای هفتم، نهم (روز عرفه)، دهم (روز عید) و دوازدهم (کوچ اول از منی) ماه ذی الحجه برای حاجیان سخنرانی و آنان را به اعمال و عباداتی که باید انجام دهند، آشنا کند.

← اعمال استحبابی امیرالحاج در روز ترویه


همچنین به قول مشهور، مستحب است امیر الحاج روز ترویه پیش از ظهر در مکه محرم شود و به منی برود و نماز ظهر و عصر را در آن‏جا بخواند.

← وظیفه امیرالحاج در شب نهم


مستحب مؤکد است امیر الحاج شب نهم تا طلوع خورشید در منی بماند و پس از آن به عرفات برود.

← وظیفه امیرالحاج در شب دهم


نیز مستحب است شب دهم تا طلوع خورشید در مشعر الحرام اقامت کند. برخی قدما آن را واجب دانسته‏اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرائع الاسلام ج۱، ص۱۸۸.    
۲. الروضة البهیة ج۲، ص۲۷۲.    
۳. جواهر الکلام ج۱۹، ص۷.    
۴. تذکرة الفقهاء ج۸، ص۱۶۵.    
۵. الحدائق الناضرة ج۱۶، ص۳۵۰-۳۵۱.    
۶. جواهر الکلام ج۱۹، ص۶.    
۷. جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۲.    
۸. جواهر الکلام ج۱۹، ص۹۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۰۴.    
جعبه ابزار