بختی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبختى به معنای شتر خراسانى است. از این عنوان، به مناسبت در باب هاى زکات، حج، تجارت و اطعمه و اشربه سخن رفته است.


زکات بختی

[ویرایش]

شتر اصیل عربى و بختى در زکات، يک جنس محسوب مى‌شوند؛ بنابراين اگر در مجموع به حدّ نصاب برسند زکات، واجب مى‌شود؛ ليکن در اينکه مالک مى‌تواند هريک از آن دو را- هرچند از نظر قیمت، متفاوت باشند- به عنوان زکات بدهد يا در صورت تفاوت قيمت، رعايت حدّ متوسط لازم است، اختلاف مى‌باشد. بنابر قول دوم، ارزش شتر پرداختى به عنوان زکات، بايد نصف مجموع قيمت عربى و بختى باشد. به عنوان مثال اگر قيمت عربى، دو هزار تومان و قيمت بختى، هزار تومان باشد، شترى با قيمت ۱۵۰۰ تومان، پرداخت مى‌شود.

قربانی کردن بختی در حج

[ویرایش]

برخى در قربانی حج، کشتن بختى را مجزی نمى‌دانند.

معامله بختی با شتر عربی

[ویرایش]

گوشت شتر عربی و بختى، يک جنس به شمار مى‌رود؛ ازاين‌رو زيادى گرفتن در معامله‌ ی آن دو با هم- مانند فروختن يک کيلو گوشت شتر عربى در برابر دو کيلو گوشت شتر بختى- ربا و حرام است.

خوردن گوشت بختی

[ویرایش]

برخى قدما خوردن گوشت بختى را مکروه دانسته‌اند.
[۵] الکافى فى الفقه ص ۲۷۹.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص ۱۵۱- ۱۵۲.    
۲. المقنعة ص ۵۸۳.    
۳. وسائل الشیعة ج۱۴، ص ۹۵.    
۴. جواهر الکلام ج۲۳، ص ۳۵۵.    
۵. الکافى فى الفقه ص ۲۷۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص ۷۱.    جعبه ابزار