جوان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجوان ‏مقابل پیر است. و از احکام آن در بابهای صلات، زکات، صوم، عتق و حدود سخن رفته است.


معنی جوان

[ویرایش]

شخصی که زمان زیادی از عمرش نگذشته است.

احکام جوان

[ویرایش]

سلام کردن مرد به زن نامحرم مکروه است. در صورت جوان بودن زن، کراهت شدیدتر است.
[۱] العروة الوثقی‏ ج۵، ص۴۹۷-۴۹۸.

جوان و مانند او که خوابشان سنگین است می‏توانند قبل از نیمه شب، نماز شب را به جا آورند؛ لیکن قضای آن در روز افضل از خواندن آن قبل از نیمه شب است.
شرط پرداخت زکات چارپایان، رسیدن آنها به حد نصاب است. اگر مقدار نصاب جوان باشند، پرداخت حیوان پیر جهت زکات کفایت نمی‏کند.
در دَوَران امر بین آزاد کردن برده پیر ناتوان و برده جوانی که هنوز مو بر صورتش نروییده، آزاد کردن پیر ناتوان، افضل است.
[۴] الانوار اللوامع ج۱۱، ص۲۳۷.

بوسیدن زوجه بر زوج جوان روزه دار مکروه است.
برخی گفته‏اند: اگر زناکار محصن، پیر باشد دو حد بر او جاری می‏شود؛ یکی صد ضربه تازیانه و دیگری سنگسار شدن و اگر جوان باشد تنها حد دوم جاری می‏گردد؛ لیکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده و هر دو را مستحق دو حدّ دانسته‏اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی‏ ج۵، ص۴۹۷-۴۹۸.
۲. جواهر الکلام ج۷، ص۲۰۵-۲۰۷.    
۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۳۴-۱۳۵.    
۴. الانوار اللوامع ج۱۱، ص۲۳۷.
۵. جواهر الکلام ج۱۶، ص۳۱۴.    
۶. تحریر الاحکام ج۵، ص۳۱۷.    
۷. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۱۸-۳۲۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۱۳۵.    
جعبه ابزار