دخول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدخول هم به معنای داخل شدن و هم به معنای آمیزش کردن است


معنای دخول

[ویرایش]

دخول یعنی داخل شدن یا آمیزش کردن.

موارد کاربرد دخول در فقه

[ویرایش]

از احکام دخول به معناى نخست، در بابهاى طهارت، صلات، حج، جهاد و تجارت سخن گفته‏اند.

احکام

[ویرایش]


← کیفیت دخول در قبر و مستراح


طهارت: بنابر تصریح برخى، دخول در قبر از سمت پاى میت، با حالت سر برهنگی، پا برهنگی و باز بودن دکمه‏هاى لباس،
همچنین داخل شدن به مستراح با پای چپ و بردن نام خدا هنگام دخول و پناه بردن از شر شیطان، مستحب است.

← حکم داخل شدن جنب و حائض در مسجد الحرام و مسجد النبى


داخل شدن جنب و حائض در مسجد الحرام و مسجد النبی صلّى اللَّه علیه و آله جایز نیست. در دیگر مساجد، دخول به صورت عبور (بدون توقف) یا براى برداشتن چیزى از آن جایز است.


← کراهت داخل شدن پدر در قبر فرزند


داخل شدن پدر در قبر فرزند مکروه است.


← استحباب وضو گرفتن جهت دخول به مشاهد مشرفه و مساجد


وضو گرفتن جهت دخول به مسجد و مشاهد مشرفه
[۷] العروة الوثقى‏ ج۱،ص ۳۴۵.
؛

← استحباب غسل کردن براى دخول به حرم مکه و مدینه


غسل کردن براى دخول به حرم مکه و مدینه ، شهر مکه و مدینه، مسجد الحرام و مسجد النبى صلّى اللَّه علیه و آله و نیز ورود به کعبه؛
دعا کردن، استعاذه و پناه بردن به خدا از آتش جهنم هنگام دخول در حمام،
[۱۲] الدروس الشرعیة ج۱،ص ۱۲۸- ۱۲۹.
مستحب است.

← احکام داخل شدن به مسجد


صلات: پیشی گرفتن بر دیگران در دخول به مسجد و پس از همه خارج شدن از آن و داخل شدن به مسجد با پای راست و ذکر نام خدا و خواندن دعاهاى وارد شده هنگام دخول، مستحب است.


← احکام داخل شدن به حرم مکه و مسجد الحرام


حج: داخل شدن به حرم مکه بدون احرام جایز نیست. افرادى که به جهت شغلشان ناگزیر از تردد زیاد هستند و یا کسانى که از عمره قبلى آنها یک ماه نگذشته، از این حکم مستثنایند.

جویدن گیاه اذخر هنگام دخول حرم، مکه و مسجد الحرام مستحب است.
دخول به مکه از قسمت بالاى آن مستحب است. برخى، آن را مختص کسى دانسته‏اند که ورودش از سمت مدینه است.
همچنین دخول به مسجد الحرام از باب بنی شیبه
و ورود به کعبه، بویژه براى کسى که نخستین بار حج مى‏گزارد، مستحب است.
به قول برخى، محرم به احرام عمره مفرده در صورتى که بیرون از حرم احرام بسته باشد، هنگام دخول حرم، تلبیه را قطع مى‏کند.
داخل شدن به حرم با سلاح آشکار مکروه است.

از آداب زیارت، خواندن اذن دخول هنگام ورود به حرم معصومان علیهم السّلام است.

← عدم جواز دخول کفار به مسجد الحرام و دیگر مساجد


جهاد: دخول کفار به مسجد الحرام و دیگر مساجد جایز نیست. برخى، دخول کفار در حرم مکه را مطلقا جایز ندانسته‏اند، امّا ورود آنان به غیر حرم از سرزمین حجاز را با اذن امام جایز دانسته و افزوده‏اند: اگر کافر بدون اذن امام وارد حجاز شود تعزیر مى‏گردد.


← احکام داخل شدن به بازار


تجارت: داخل شدن به بازار پیش از همه و خروج از آن پس از همه مکروه است. خواندن دعاهاى وارد شده هنگام ورود به بازار مستحب است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴،ص ۳۱۰    .
۲. جواهر الکلام ج۴،ص ۲۸۴    
۳. جواهر الکلام ج۲،ص ۵۶- ۵۷    .
۴. جواهر الکلام ج۳،ص ۴۹- ۵۶    .
۵. العروة الوثقی‌ ج۲،ص ۱۲۷.    
۶. جواهر الکلام ج۱،ص ۱۹    .
۷. العروة الوثقى‏ ج۱،ص ۳۴۵.
۸. العروة الوثقی‌ ج۲،ص ۱۵۳.    
۹. جواهر الکلام ۵ج،ص ۶۰- ۶۲    
۱۰. جواهر الکلام ج۱۹،ص ۲۶۷    
۱۱. جواهر الکلام ج۱۹،ص ۲۷۸    
۱۲. الدروس الشرعیة ج۱،ص ۱۲۸- ۱۲۹.
۱۳. جواهر الکلام ج۱۴،ص ۸۱     .
۱۴. العروة الوثقی‌ ج۲،ص ۴۰۸    
۱۵. جواهر الکلام ج۱۸،ص ۴۳۷- ۴۴۹     .
۱۶. مستمسک العروة ج۱۱،ص ۱۴۱- ۱۴۳    
۱۷. جواهر الکلام ج۱۹،ص ۲۸۱    .
۱۸. جواهر الکلام ج۱۹،ص ۲۸۲    .
۱۹. جواهر الکلام ج۱۹،ص ۲۸۳    .
۲۰. مستند الشیعة ج۱۳،ص ۸۲    .
۲۱. جواهر الکلام ج۱۸،ص ۲۷۸    .
۲۲. مستند الشیعة ج۱۳،ص ۳۲۶.    
۲۳. الحدائق الناضرة ج۱۷،ص ۴۲۱    .
۲۴. جواهر الکلام ج۲۱،ص ۲۸۶- ۲۸۷    .
۲۵. المبسوط ج۲،ص ۴۷- ۴۸    .
۲۶. تحریر الاحکام ج۲،ص ۲۱۲- ۲۱۳    
۲۷. جواهر الکلام ج۲۲،ص ۴۵۶    .
۲۸. جواهر الکلام ج۲۲،ص ۴۵۲    .


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۵۸۹    جعبه ابزار