رحمت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقابل غضب را رحمت گویند. رحمت در انسان به معنای دل نازک بودن و در خداوند به معنای روزی دادن و احسان و عفو و بخشش و غیره می‌باشد. از احکام مرتبط با عنوان یاد شده در بابهای طهارت، صلات و نکاح سخن گفته‏اند.


تفاوت معنای رحمت در انسان و خدا

[ویرایش]

رحمت در انسان به معنای دل نازک بودن است که در احسان و محبت به دیگران تجلی پیدا می‏کند و در خداوند متعال به معنای روزی دادن و احسان به بندگان و عفو و بخشش از گناهان آنان می‏باشد؛
[۱] مجمع البحرین، واژه «رحم»، ج۶ ص۶۹.
[۲] المفردات (راغب)، واژه «رحم»، ج۱ ص ۳۴۷.

از این رو، خداوند خود را با صفت «رحمان» و «رحیم» توصیف کرده است؛
چنان که انسان نیز به صفت «رحیم» توصیف می‏شود و خداوند پیامبر اعظم صلّی اللَّه علیه و آله را بدان ستوده است.
فضیلت رحمت در حدیثی از امام صادق علیه السّلام از لشکریان عقل شمرده شده است.

درخواست رحمت برای درگذشتگان

[ویرایش]

درخواست رحمت و آمرزش برای درگذشتگان، بویژه هنگام زیارت قبور آنان مستحب است.

یأس از رحمت خداوند

[ویرایش]

یأس از رحمت خداوند از گناهان کبیره است.
خداوند در قرآن کریم مأیوس شدن از رحمت خدا را از خصلتهای کافران برشمرده است.

درخواست رحمت هنگام شنیدن آیات رحمت

[ویرایش]

درخواست رحمت از خداوند هنگام خواندن یا شنیدن آیه در بردارنده رحمت الهی مستحب است.

نماز استسقا

[ویرایش]

در نماز استسقا انجام دادن اعمالی که موجب جلب رحمت خداوند می‏شود، مستحب است، مانند همراه بردن افراد متقی و پرهیزگار و نیز کودکان، سالمندان، رفتن به محل اقامه نماز با پای برهنه و جدا کردن کودکان از مادران؛

← طلب رحمت در قنوت نماز استسقا


چنان که طلب رحمت از خداوند در قنوت نماز یاد شده استحباب دارد.

بوسیدن فرزند

[ویرایش]

بوسیدن فرزند از روی رحمت مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین، واژه «رحم»، ج۶ ص۶۹.
۲. المفردات (راغب)، واژه «رحم»، ج۱ ص ۳۴۷.
۳. فاتحه/سوره۱، آیه۳.    
۴. توبه/سوره۹، آیه۱۲۸.    
۵. الکافی (کلینی) ج۱، ص۲۱.    
۶. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۱۲۵.    
۷. جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۲۰.    
۸. یوسف/سوره۱۵، آیه۸۷.    
۹. جواهر الکلام ج۹، ص۴۱۹.    
۱۰. وسائل الشیعة ج۶، ص۶۸.    
۱۱. جواهر الکلام ج۱۲، ص۱۴۲.    
۱۲. جواهر الکلام ج۱۲، ص۱۴۴.    
۱۳. جواهر الکلام ج۱۲، ص۱۳۷-۱۳۸.    
۱۴. وسائل الشیعة ج۲۱، ص۴۸۴..    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۹.    
جعبه ابزار