سید جواد حسینی عاملی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیـكـی دیـگر از فقهای نامدار شیعه، علامه فقه و فقاهت، آیه اللّه سید جواد بن سید محمد حسنی حسینی عاملی غروی، از بزرگان فقه و فقاهت قرن سیزدهم و ازتلامذه آیة اللّه بحرالعلوم و علامه وحید بهبهانی می باشد.
او كه یكی از افاضل شاگردان این دو فقیه بزرگ است، در سال ۱۱۶۰ ه ق درآبادی شقرا جبل عامل متولد شده و در همنجا رشد و پرورش یافت، سپس به روزگار مرجعیت علامه بهبهانی به کربلا رهسپار گشت و نزد آقای سید علی صاحب ریاض به فراگرفتن علوم اشتغال ورزید در سایه تـلاش و جـدیت بلیغی كه داشت،توانست در اندك مدتی به بالاترین مدارج علمی نایل آید و مقام استادی شخصیتهایی چون: صاحب جواهر، سید صدر الدین عاملی و جمعی دیگر را كسب نماید كه دربخش شاگردان او خواهد آمد.


اساتید

[ویرایش]

۱ ـ علامه وحید بهبهانی.
۲ ـ آیة اللّه سید مهدی بحر العلوم.
۳ ـ آیة اللّه سید علی صاحب ریاض.
۴ ـ آیة اللّه شیخ جعفر کاشف الغطا.

شاگردان

[ویرایش]

۱ ـ آیة اللّه شیخ محمد حسن صاحب جواهر الکلام كه از او اجازه روایتی نیزدارد.
۲ ـ آیة اللّه سید صدر الدین عاملی.
۳ ـ آیة اللّه شیخ جواد، معروف به ملا کتاب.
۴ ـ آیة اللّه آقا علی هزار جریبی.
۵ ـ آیة اللّه شیخ محسن اعسم.

تالیفات

[ویرایش]

علامه میرزا محمد علی مدرس، طبق شیوه مرضیه و عادت حسنه ای كه دركتاب مستطاب ریحانه الادب پیش گرفته اند، به بازگویی آثار و تالیفات اومی پردازند و تعدادی از آثار گران قیمت او را به ترتیب زیر می آورند:
۱ ـ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد الاحکام علا مه حلی (ره)
۲ ـ ارجوزه ای در خمس.
۳ ـ ارجوزه ای در رضاع.
۴ ـ ارجوزه ای در زکات.
۵ ـ رساله ای در اصل برائت.
۶ ـ حاشیه بر تهذیب الاصول علا مه.
۷ ـ حاشیه بر روضه شهید ثانی.
۸ ـ حاشیه بر مدارک الاحکام.
۹ ـ حاشیه بر شرح طهارت وافی.
۱۰ ـ شرح وافیه در اصول.
۱۱ ـ تجوید قرآن كریم.
[۱] . ریحانه الادب، ج ۳، ص ۳۹۶ ـ ۳۹۷ .


وفات

[ویرایش]

او پـس از یـك عـمر رنج و كوشش در راه علم و فقاهت، در سال ۱۲۲۶ ه ق، درسن ۶۶ سالگی در نجف اشرف وفات نمود و در صحن مولای متقیان مدفون گشت.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . ریحانه الادب، ج ۳، ص ۳۹۶ ـ ۳۹۷ .


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار