عراقین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعراقین، به شهرهای کوفه و بصره اطلاق می‌شود.
[۱] مجمع البحرین، واژه «عرق».کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب زکات نام برده‌اند.

حکم زکات فطره در عراقین

[ویرایش]

برخی قدما با استناد به روایتی از امام هادی علیه السّلام در زکات فطره ، بر مردم مناطقی، از جمله عراقین پرداخت خرما را واجب دانسته‌اند، لیکن مشهور فقها حکم وجوب را نپذیرفته و روایت را حمل بر استحباب کرده‌اند.
[۶] منتهی المطلب، ج۸، ص۴۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین، واژه «عرق».
۲. وسائل الشیعة، ج۹، ص۳۴۳.    
۳. المهذب، ج۱، ص۱۷۴ ۱۷۵.    
۴. مختلف الشیعة، ج۳، ص۲۸۴.    
۵. المبسوط، ج۱، ص۲۴۱.    
۶. منتهی المطلب، ج۸، ص۴۵۹.
۷. الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۲۷۹ ۲۸۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۳۶۲، برگرفته از مقاله«عراقین».    جعبه ابزار