فراق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففراق: جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر را گویند.


احکام مرتبط

[ویرایش]

از عنوان یاد شده در بابهای طلاق ، خلع ، مبارات ، ظهار ، ایلاء و لعان سخن گفته‌اند.

شمولیت فراق

[ویرایش]

برخی فقها به جهت شمول عنوان «فراق» نسبت به طلاق و دیگر اسباب جدایی زن و شوهر، آن را عنوان باب فقهی قرار داده و عناوین طلاق، خلع، مبارات، ظهار، ایلاء و لعان را به صورت بخشهای جداگانه در ذیل آن مطرح کرده‌اند.

اسباب فراق

[ویرایش]

طلاق ، خلع ، مبارات و لعان از اسباب جدایی بین زن و شوهراند. چنانچه مردی همسرش را ظهار یا ایلاء کند و در مدت تعیین شده از سوی حاکم شرع کفّاره ندهد و به همسرش رجوع نکند، حاکم او را مجبور به طلاق یا رجوع به همسرش می‌نماید.

ارتداد

[ویرایش]

ارتداد یا مسلمان شدن یکی از زن و شوهر و شیر دادن زن در مواردی که موجب پیدایی نسب بین زن و شوهر می‌شود از دیگر اسباب جدایی‌اند. چنان که فسخ عقد نکاح به سبب یکی از مجوزهای فسخ، سبب دیگری برای جدایی است.

مجوزهای فراق

[ویرایش]

جنون (دیوانگی) در هر یک از زوجین؛ عنن (عنن)، خصاء (اخته) و جَبّ (جَبّ) در زوج؛ و قَرَن (قَرَن)، جذام (جذام)، برص (پیسی)، عَفَل (عفل)، افضاء (افضاء)، زمین‌گیری (زمین‌گیری) و کوری (نابینایی) در زوجه، تدلیس ، عدم رضایت عمه و خاله به ازدواج شوهر با خواهر زاده یا برادر زاده آنان و پایان یافتن یا بذل مدّت عقد در ازدواج موقت .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المراسم العلویة، ج۱، ص۱۵۹.    
۲. قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۱۹.    
۳. ارشاد الاذهان، ج۲، ص۴۱.    
۴. المراسم العلویة، ج۱، ص۱۵۹.    
۵. قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۲۱.    
۶. المراسم العلویة، ج۱، ص۱۵۹.    
۷. قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۱۹.    
۸. ارشاد الاذهان، ج۲، ص۴۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۵۹، برگرفته از مقاله"فراق"    جعبه ابزار