فعل تولیدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففعل تولیدی، اثر فعل را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

به آثار شرعی یا عقلی‌ای که بر عمل انسان مترتب می‌گردد، فعل تولیدی گویند، مانند طهارت لباس و فراغ ذمّه از تکلیف که به ترتیب، اثر شستن لباس و به جا آوردن تکلیف است.

کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن در باب‌هایی چون طهارت، صلات، صوم، حج، ضمان و احیای موات سخن گفته‌اند.

← باب طهارت و صلات و حج


اجیر کردن برای انجام دادن فعل تولیدی، مانند طهارت لباس و فارغ شدن ذمّه میّت از حج یا نمازهای واجب که بر عهده او است، همچون اجیر کردن برای انجام دادن افعال خود آدمی، از قبیل شستن لباس و گزاردن حج ، صحیح است.

← باب ضمان


چنانچه فعل تولیدی دارای عنوان محرّمی گردد، انجام دادن اسباب آن (افعال مباشری) نیز محکوم به حرمت و گاه موجب ضمان خواهد بود، مانند آن‌که شخصی با علم یا ظن به سرایت آتش به ملک همسایه، در ملک خود بیش از حدّ نیاز، آتش بیفروزد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستمسک العروة، ج۱۱، ص۲۵.    
۲. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۹-۶۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۰۵، برگرفته از مقاله«فعل تولیدی».    جعبه ابزار