قدرت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقدرت یکی از صفات الهی است.


معنای اصطلاحی قدرت

[ویرایش]

قدرت از صفات ذات خداوند است و در اصطلاح، صدور فعل از فاعل را گویند که از روی علم باشد.
[۱] بدایة الحکمة، مرحله ۱۲، فصل ۶.


معنای قادر

[ویرایش]

«قادر» موجودی است که فعل و ترک برای او برابر است؛ بدین معنا که اگر خواهد، می‏کند و اگر خواهد، نمی‏کند.
[۲] الالهیّات، ج۱، ص۱۳۳-۱۳۴.


قدرت خداوند در قرآن

[ویرایش]

قرآن کریم در آیات بسیاری، از قدرت خداوند سخن گفته است؛ مثلا: قدرت و سلطه مطلق او در رستاخیز ظهور می‏کند و آسمان‌ها و زمین به دست قدرت اویند و او پیوسته با قدرت خویش، آسمان‏ها را می‏گستراند و قدرت‏ها، همه، از قدرت او سرچشمه می‏گیرند و او بر همه چیز قادر است.

ریشه قدرت الهی

[ویرایش]

قدرت بی‏پایان الهی ریشه در علم الهی دارد و از مهم‏ترین صفات ثبوتیّه و سرچشمه‏ بسیاری دیگر از صفات است.

نمود‌های قدرت خداوند

[ویرایش]

جهان آفرینش، با آن هماهنگی و بزرگی شگفتش، نشانه قدرت خداوند است. نظام تشریع و نظام آخرت نیز از دیگر نمودهای قدرت بی‏پایان خداوندند.

محدوده قدرت خداوند

[ویرایش]

از دیرباز پرسش‏هایی معمّاگونه در باره قدرت خداوند مطرح کرده‏اند. پرسش‏ها را به گونه‏ای ساخته‏اند که هرگونه پاسخ مثبت و منفی به آنها، موجب انکار قدرت مطلق خداوند شود؛ مثلا اینکه آیا خدا می‏تواند سنگی بیافریند که نتواند آن را بردارد، یا آیا می‏تواند موجودی بیافریند که نتواند نابودش کند.
امّا پاسخی که متکلّمان به این معمّاها داده‏اند، این است که قدرت خدا محدودیّت ندارد؛ ولی آن فرض‌ها نیز محال عقلی‏اند و شدنی نیستند. تحقّق چنین فرض‏هایی مستلزم اجتماع نقیضین است؛ مثلا تحقّق اینکه خالق نتواند مخلوق را از میان بردارد، مستلزم این است که هم خالق باشد و هم نباشد؛ زیرا علّت بر همه شئون معلول سلطه دارد.
[۱۴] المیزان، ج۱۲، ص۳۰۵.

در روایتی آمده است که کسی از امام علی (علیه السلام) پرسید: «آیا پروردگار تو می‏تواند جهان را در تخم مرغی جای دهد بی آنکه جهان کوچک شود یا تخم مرغ فراخ گردد؟» امام پاسخ داد: «خداوند عجز و ناتوانی ندارد؛ ولی آنچه تو خواستی، شدنی نیست.»
[۱۵] التوحید، باب ۹، ح۹پانویس

[ویرایش]
 
۱. بدایة الحکمة، مرحله ۱۲، فصل ۶.
۲. الالهیّات، ج۱، ص۱۳۳-۱۳۴.
۳. غافر/سوره۴۰، آیه۱۶.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۱۲۰.    
۵. ذاریات/سوره۵۱، آیه۱۲۰.    
۶. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۸۸.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۲۰.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۱۰۹.    
۹. بقره/سوره۲، آیه۱۴۸.    
۱۰. بقره/سوره۲، آیه۲۵۹.    
۱۱. نور/سوره۲۴، آیه۴۵.    
۱۲. مائده/سوره۵، آیه۱۹.    
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۲۸۴.    
۱۴. المیزان، ج۱۲، ص۳۰۵.
۱۵. التوحید، باب ۹، ح۹


منبع

[ویرایش]

کتاب فرهنگ شيعه، تاليف شده توسط جمعى از نويسندگان، ص۳۷۵-۳۷۶..جعبه ابزار