قیاس دلالت خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقیاسی با جامع بودنِ لازمه علت نه خود علت بین « اصل » و « فرع » می‌باشد.


توضیح

[ویرایش]

قیاس دلالت، مقابل قیاس علت بوده و به قیاسی گفته می‌شود که لازمه علت، جامع بین اصل وفرع قرار داده شده، نه خود علت، مانند: قیاس حرمت نبیذ به خمر به واسطه وجود بوی تند و زننده آن که لازمه مشروبات مست کننده است، و نیز مانند: قیاس مال مسروقه با مال مغصوب در حکم به ضمان در فرض تلف شدن عین مال به این که هر دو در صورتی که عین آنها موجود باشد به صاحب اصلی برگردانده می‌شود؛ در این قیاس، «رد به صاحب اصلی در صورت وجود عین مال» علت ضمان نیست بلکه علت ضمان، تصرف عدوانی در مال غیر است که لازمه آن، حکم به رد عین مال می‌باشد.
[۱] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص۴۳.
[۲] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۲، ص۳۲۰.
[۳] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۲، ص۳۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص۴۳.
۲. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۲، ص۳۲۰.
۳. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۲، ص۳۲۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «قیاس دلالت».جعبه ابزار