پسر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه فرزند ذکور پسر گفته می‌شود و از آن به مناسبت در بابهای صلاة، صوم، نکاح و ارث سخن رفته است.


مستحبات بعد از ولادت

[ویرایش]

ختنه‌ی پسر در هفتمین روز ولادت و نام‌گذاری وی به اسامی انبیا و ائمه یا نام‌هایی که همچون عبداللّه بر عبودیت خداوند دلالت کند، مستحب است.

ارث پسر

[ویرایش]

پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.

مختصات پسر بزرگ‌تر

[ویرایش]

۱) حبوه اختصاص به پسر بزرگ‌تر دارد.
۲) قضای نماز و روزه‌ های فوت شده‌ی میت بر عهده‌ی ولی او می‌باشد که بنابر مشهور، پسر بزرگتر است.

محرمات بعد از عقد

[ویرایش]

از جمله محرمات به صرف عقد، ازدواج پدر و جد با زن پسر (عروس) و پسر با زن پدر (نامادری) است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۶۰.    
۲. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۵۳.    
۳. جواهر الکلام ج۳۹، ص۱۱۲.    
۴. جواهر الکلام ج۳۹، ص۱۲۷.    
۵. جواهر الکلام ج۱۷،ص۳۵-۴۰.    
۶. مستمسک العروة ج۷، ص۱۳۶-۱۴۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص۲۶۷.    
جعبه ابزار