تغنی به قرآن•

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتلاوت قرآن با آهنگ و آواز و صوت نیکو را تغنی به قرآن گویند.


معنای تغنی

[ویرایش]

"تغنی" از ریشه غنا و به معنای نیکو گردانیدن صوت است.

روایتی در مورد تغنی به قرآن

[ویرایش]

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمودند: "قرآن را با آهنگ و آواز عرب بخوانید و از آهنگ فاسقان و یهود و نصارا دوری کنید! پس از من مردمانی می‌آیند که قرآن را در گلو می‌چرخانند؛ مانند خوانندگی و نوحه خوانی و خواندن کشیشان، که از گلوی آن‌ها نمی‌گذرد. دل هایشان وارونه است، و هر کس از آن‌ها خوشش آید نیز دلش وارونه است".

اختلاف فقها در تغنی

[ویرایش]

فقها درباره جواز یا حرمت تغنی به قرآن اختلاف نظر دارند؛ این اختلاف ناشی از نوع نگرش آن‌ها به معنای لغوی غنا است.

بررسی روایات غنا

[ویرایش]

برخی معتقدند اکثر روایات مربوط به حرمت غنا، به مجالس غنا و لهو و لعب نظر دارد؛ از این رو، باید میان صدای نیکو در تلاوت قرآن که زیور، زینت و زیبایی است، و آن چه در مجالس لهو و لعب می‌گذرد، تفاوت باشد.
[۱] فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص(۳۳۳-۳۷۴).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص(۳۳۳-۳۷۴).
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص(۳۷۲-۳۷۳).    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص(۳۵۱-۳۵۲).    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تغنی به قرآن».    جعبه ابزار