تزریق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه وارد کردن مایعى مانند دارو به بدن با سوزن مخصوص تزریق گفته می شود.


تزریق در فقه

[ویرایش]

تزریق از عناوین جدید است که از آن در بخش مسائل مستحدثه و نیز به مناسبت در بابهاى طهارت، صوم، حج، تجارت و حدود سخن گفته شده است.

تزریق در باب طهارت

[ویرایش]

سوزن تزریقى و مانند آن، که در داخل بدن با نجس مانند خون ملاقات کرده است، در صورتى که پس از بیرون آوردن، آغشته به خون نباشد، پاک است. البتّه برخى در صورت علم به تماس، احتیاط را در اجتناب از آن دانسته‏اند هرچند خونى در آن دیده نشود.
[۳] العروة الوثقى ج۱،ص ۵۶.


تزریق در باب صوم

[ویرایش]

تزریق آمپول بی‌حس ‏کننده به روزه‏دار، به تصریح بسیارى از معاصران موجب بطلان روزه نمى‏شود؛ ولى در اینکه تزریق آمپول یا سرم غذایى یا دارویى روزه را باطل مى‏کند یا نه، اختلاف است. برخى آن را نیز مبطل نمى‏دانند ولى برخى دیگر احتیاط واجب را در ترک آن دانسته‏اند.
[۴] توضیح المسائل مراجع ج۱ص ۹۲۷ م ۱۵۷۶.


تزریق در باب حج

[ویرایش]

تزریق آمپول و سرم در حال احرام جایز است، ولى اگر موجب خارج شدن خون از بدن گردد، حرمت آن در غیر موارد ضرورت اختلافی است.
[۵] مناسک حج (مراجع)ص ۲۰۰- ۲۰۱ م ۴۸۷.


تزریق در باب حدود

[ویرایش]

اگر کسى شراب را از غیر راه خوردن مانند تزریق وارد بدن کند، در صورتى که موجب مستی نشود، ثبوت حد بر او مورد اشکال واقع شده است
[۷] جامع المدارک ج۷، ص۱۲۵- ۱۲۶.


تزریق خون

[ویرایش]

تزریق خون مطلقا- حتّى خون زن به مرد و عکس آن و خون کافر به مسلمان- جایز است.
[۹] مجمع المسائل ج۱، ص۴۸.
خرید و فروش خون جهت تزریق، به تصریح بسیارى از معاصران، جایز است
[۱۱] مجمع المسائل ج۲، ص۱۳.منهاج الصالحین (سیستانى)ج۲، ص۵.پانویس

[ویرایش]
 
۱. المسائل المنتخبة (سیستانی)ص ۹۱.    
۲. المسائل المنتخبة (روحانی)ص ۸۱.    
۳. العروة الوثقى ج۱،ص ۵۶.
۴. توضیح المسائل مراجع ج۱ص ۹۲۷ م ۱۵۷۶.
۵. مناسک حج (مراجع)ص ۲۰۰- ۲۰۱ م ۴۸۷.
۶. جواهر الکلام ج،۱۸، ص۴۰۷.    
۷. جامع المدارک ج۷، ص۱۲۵- ۱۲۶.
۸. تقریرات الحدود و التعزیرات (گلپایگانی)ج۱، ص۲۹۹.    
۹. مجمع المسائل ج۱، ص۴۸.
۱۰. منهاج الصالحین (خوئی)ج۲، ص۳.    
۱۱. مجمع المسائل ج۲، ص۱۳.منهاج الصالحین (سیستانى)ج۲، ص۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۵۷.    جعبه ابزار