طغیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطغیان، به سرکشی اطلاق می‌شود.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از احکام آن در باب‌های صلات ، جهاد و نکاح سخن گفته‌اند.

وجه عدم وجوب قضای نماز پدر بر پسر بزرگ

[ویرایش]

به گفته برخی، قضای نماز و روزه‌هایی را که پدر از روی طغیان بر خدا ترک کرده است، پس از فوت او بر پسر بزرگ‌تر واجب نیست.
[۱] العروة الوثقی، ج۳، ص۹۹.
[۲] کلمة التقوی، ج۲، ص۸۵.


جهاد با باغی‌ها

[ویرایش]

کسانی که در برابر امام معصوم علیه السّلام سرکشی کرده و بیعت خود را با او شکسته‌اند، باغی به شمار رفته و جهاد با آنان با شرایطی واجب است.

طغیان و سرکشی زوجه

[ویرایش]

با آشکار شدن نشانه‌های طغیان و سرکشی در رفتار ، اخلاق و گفتار زوجه در برابر زوج ، مانند آن‌که با درشتی با او سخن بگوید، با آن‌که پیش از آن با نرمی سخن می‌گفت، یا در برابرش اخم کند و چهره در هم کشد، با آن‌که پیش از آن چنین نبود، شوهر ابتدا او را نصحیت می‌کند و در صورت عدم تأثیر می‌تواند از همخوابی با او خودداری کند و چنانچه این هم مؤثر واقع نشد، در حدّی که موجب رجوع وی و تغییر در اخلاق و رفتار او گردد می‌تواند بدون ایجاد جراحت یا کبودی او را بزند.
[۳] وسیلة النجاة، ص۷۵۵.
[۴] مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۲۰_۲۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی، ج۳، ص۹۹.
۲. کلمة التقوی، ج۲، ص۸۵.
۳. وسیلة النجاة، ص۷۵۵.
۴. مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۲۰_۲۲۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۸۷، برگرفته از مقاله طغیان.    جعبه ابزار