تربیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتربیت یعنی پرورش در جهت رشد و کمال.


تربیت در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهاى صلات، حج، تجارت، نکاح، صید و ذباحه و لقطه سخن گفته شده است.

تعریف

[ویرایش]

بعثت پیامبران، نزول کتابهاى آسمانى و تشریع شرایع و تکالیف، همه در راستاى تربیت انسان و هدایت او به صراط مستقیم عبودیت و نیل به هدف والاى خلقت، یعنى معرفت خداوند متعال و تخلق به فضائل انسانى و دورى جستن از رذائل و خوى حیوانى است؛ چنان‏که آیات و روایات متعدّدى بر این حقیقت تأکید دارند و اصولا فلسفه تشکیل حکومت دینی و نصب کارگزاران شایسته و صالح در رأس امور، تشریع فرائضى‏همچون امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام دین به تعلیم و تعلم، همان تربیت انسان به تربیت الهى و نیل او به قله بلند معرفت و عبودیت است.

تربیت فرزند

[ویرایش]

از وظایف مهم ولی کودک نسبت به وى اهتمام به تربیت او است. مضمون بسیارى از روایات چنین است: بگذارید کودک تا شش یا هفت سالگى بازی کند، سپس به تعلیم و تربیت او همّت گمارده، خواندن، نوشتن، قرآن، نماز، حلال و حرام و معارف دینى را به او بیاموزید و چون به سنّ نه سالگى رسید اهتمام و تأکید بیشترى- بویژه در امر نماز- داشته باشید. همچنین فرزندانتان را با احادیث و سخنان ما آشنا سازید قبل از آنکه مرجئه - فرقه‏اى منحرف از خط امامت- از شما پیشى گرفته، آنان را گمراه کنند.


برخی احکام تربیت

[ویرایش]

کسى که کودکى را پیدا کرده واجب است نسبت به تربیت او همّت گمارد . ازدواج شخص با قابله‏اش که عهده‏دار تربیت او بوده و نیز با دختر وى به قول مشهور مکروه است. و ذبح قربانی و نیز ذبح کردن چارپایى که خود انسان آن را تربیت کرده کراهت دارد. و نگهدارى توله سگ جهت تربیت آن براى امور مباح همچون نگهبانى از گله، زراعت و باغ جایز است. و حیوانى که توسط سگ شکار مى‏شود در صورتى حلال است که سگ براى شکار تربیت شده باشد.
[۱۰] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۵۱۸ م ۲۶۰۹.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۴، ص۱۸.    
۲. وسائل الشیعةج۲۱، ص۴۷۳.    
۳. وسائل الشیعة ج۲۱، ص۴۷۸.    
۴. الروضة البهیة ج۷، ص۷۵.    
۵. جامع المقاصدج۱۲، ص۴۸۴.    
۶. النهایه ص۲۶۲.    
۷. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۹۳.    
۸. تذکرة الفقهاءج۱۰، ص۳۰.    
۹. منتهی المطلب (ق)ج۲، ص۱۰۱۰.    
۱۰. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۵۱۸ م ۲۶۰۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۳۵.    
جعبه ابزار