خیانت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‏خیانت مقابل
امانتامانت به معنی ضد خیانت می باشد و نیز به مال به امانت گذاشته شده نزد امین اطلاق می شود
است. از عنوان یاد شده در باب هایی نظیر
جهادجهاد بذل جان و مال در راه خدا در جنگ با دشمن اسلام و مسلمانان است
،
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
،
مضاربهمضاربه از ضرب گرفته شده
،
مساقاتواگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی
،
ودیعهودیعه نایب گرفتن برای حفظ اموال می‌باشد
،
لقطهلقطه یکی از اقسام احکام، در اسلام می‌باشد
، شهادات،
حدودحدود، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص است
و سخن گفته ‏اند.


معنی خیانتخیانت در مقابل
امانتامانت به معنی ضد خیانت می باشد و نیز به مال به امانت گذاشته شده نزد امین اطلاق می شود
، از
رذائل اخلاقیعجب و خود پسندی یکی از رذائل اخلاقی است که در آیات و روایات بآن اشاره شده است قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالأخْسَرِینَ أَعْمَالا • الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاه الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا؛[http://lib
است. به کسی که در امانت می‏کند و رعایت امانتداری نمی‏کند،
خائنمقابل امانت را خیانت گویند و شخص خیانت کننده را خائن ‌می‌نامند
گویند؛ خواه موضوع امانت مال متعلّق به دیگری باشد، مانند
ودیعهودیعه نایب گرفتن برای حفظ اموال می‌باشد
و مالی که به عنوان
مضاربهمضاربه از ضرب گرفته شده
یا
عاریهعاریه یکی از اقسام عقود است
یا
اجارهاجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد
و مانند آنها در اختیار کسی قرار گیرد، و یا امری معنوی باشد، مانند پیمانی که با دیگری بسته می‏شود، مثل قرارداد امان و . بنابر این، می‏توان گفت خیانت عبارت است از نقض عهد و تضییع امانت. برخی لغویان خیانت را به ارتکاب عمل خائن به صورت مخفی معنا کرده‏ اند. بنابر این تعریف، به تصرف در اموال دیگری به صورت آشکار خیانت اطلاق نمی‏شود.

حکم خیانتخیانت،
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
و موجب ثبوت
تعزیردر اسلام به‏ منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت، شرابخواری و
است.
آیا برداشتن مال گمشده بر کسی که می‏داند اگر آن را بردارد خیانت خواهد کرد،
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
است یا
کراهتکَراهت به فتح کاف یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
شدید دارد؟ مسئله اختلافی است.برخی بین صورت
علمعلم دارای ارزش ذاتی می‌باشد و در دین مبین اسلام به علم ارزش و بهای بالایی داده شده است
به خیانت و آن تفصیل داده و در فرض دوم قائل به کراهت شده ‏اند.در مقابل، برخی دیگر در هر صورت قائل به
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
شده ‏اند.

آثار خیانتخیانت موجب از بین رفتن
عدالتعدالت، یعنی نهادن هر چیزی به جای خود و لفظی است که با معنایی وسیع در کلیه شؤون آدمی حضور مؤثر دارد
و در نتیجه
زوالزوال‏ هم به معنی متمایل شدن وهم به معنی زایل شدن است
اهلیت خیانتگر نسبت به اموری است که در آنها عدالت شرط است، مانند . از این رو، شهادت خیانتکار پذیرفته نیست.
خیانت در
امانتامانت به معنی ضد خیانت می باشد و نیز به مال به امانت گذاشته شده نزد امین اطلاق می شود
موجب
ضمانضمان از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به معنای تعهد بودن شیء برعهده دیگری و برعهده گرفتن آن است
است.
[۱۰] الكافى فى الفقه ص۲۳۲.
[۱۱] هداية العباد (گلپايگانى) ج۲، ص۲۴۷.
در اینکه قصد خیانت نیز ضمان آور است- هرچند به مرحله عمل نرسد- یا نه، اختلاف است.
[۱۲] تذكرة الفقهاء ج۱۶، ص۱۵۷.

هرگاه حاکم اسلامی، با پیمان آتش بس ببندد، وفا به آن تا زمانی که از سوی کفّار نقض نشده،
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است؛ لیکن در صورت بیم خیانت از طرف کفّار، به استناد قراین و شواهد، حاکم اسلامی پیمان را نادیده می‏گیرد و مراتب را به کفّار اعلام می‏کند. البته صرف اتهام برای نقض پیمان کفایت نمی‏کند.
هرگاه در
مضاربهمضاربه از ضرب گرفته شده
یا
مساقاتواگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی
و مانند آن، مالک مدّعی خیانت عامل، و
عاملعامل در چند معنی آمده است
آن باشد، قول عامل در صورت خوردن بر عدم خیانت، پذیرفته می‏شود، مگر آنکه مالک بر ادعای خود،
بینهبیّنه به معانی: ۱
اقامه کند.
[۱۵] جواهر الكلام ج۲، ص۸۲-۸۳.


پانویس


 
۱. المفردات (راغب) ص۱۶۳.    
۲. مجمع البحرین ج۶، ص۲۴۴.    
۳. تذکرة الفقهاء ج۱۲، ص۱۴۷.    
۴. المقنعة ص۸۰۴.    
۵. تحریر الأحکام ج۴، ص۴۶۵.    
۶. تذکرة الفقها(ق) ج۲، ص۲۵۱.    
۷. الدروس الشرعیة ج۳، ص۹۳.    
۸. جواهر الکلام ج۳۸، ص۳۰۸.    
۹. النهایة ص۳۲۵.    
۱۰. الكافى فى الفقه ص۲۳۲.
۱۱. هداية العباد (گلپايگانى) ج۲، ص۲۴۷.
۱۲. تذكرة الفقهاء ج۱۶، ص۱۵۷.
۱۳. الحدائق الناضرة ج۲۱، ص۴۴۰-۴۴۱.    
۱۴. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۹۴.    
۱۵. جواهر الكلام ج۲، ص۸۲-۸۳.
۱۶. العروة الوثقی ج۵، ص۲۳۸.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۵۹-۵۶۰.    


جعبه ابزار