اصیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصیل به آنچه که دارای اصالت نسبت به دیگری در چیزی باشد گفته می شود.


کاربرد اصیل در ابواب فقه

[ویرایش]

اصیل در فقه، بر مضمون عنه (مدیون اصلی)، منوب عنه، غیر اجیر، موکل، مالک یا خریدار، و مبدل منه به ترتیب در برابر ضامن، نایب، اجیر، وکیل، فضولی، و بدل اطلاق شده است، اما بیشتر استعمال آن در برابر فضولی می‏باشد و در باب‏هایی مانند زکات، خمس، تجارت، ضمان، اجاره، وکالت و قضاء به کار رفته است که به نمونه‏هایی از کاربرد آن اشاره می‏شود.

← خواستن بدهی از ضامن


اگر طلبکار بدهی خود را از ضامن درخواست کند، ضامن نیز می‏تواند آن را از اصیل درخواست کند.

← برکناری نایب، پس از مرگ قاضی اصیل


در این که پس از مرگ قاضی اصیل، نایب او به طور قهری از سمت خود برکنار می‏شود یا نه، اختلاف است.

← خمس عایدات از غواصی


اگر غواص اصیل باشد، خمس آنچه با غواصی از دریا به دست می‏آورد، بر او است و اگر اجیر باشد، بر مستأجر است.

← وکالت پس از دیوانگی موکل


اگر اصیل به دلیل دیوانگی و مانند آن قابلیت اذن دادن به دیگری را از دست بدهد، وکالت باطل می‏شود.

← شرایط صحت عقد فضولی


عقد فضولی باید دارای تمامی شرایط معتبر در تأثیر عقد باشد و مجرد جمع شدن شرایط صحت انشای عقد در عاقد و نیز جمع شدن شرایط معتبر در اصیل (مالک کالای فروخته شده) برای صحت عقد کفایت نمی‏کند.

←← شرط وحدت مکان در صحت عقد فضولی


وحدت مکان در صحت عقد فضولی شرط نیست. بنابراین، اگر فضولی در شهری، اصیل (خریدار) در شهر دیگر و مجیز (مالک کالا) در شهر سومی باشد و عقد و اجازه میان آن‏ها با وسائل امروزی مانند تلفن انجام شود، عقد صحیح است.
[۶] مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۶.


← پرداخت زکات از مبدل منه


در زکات چارپایان (گاو، گوسفند و شتر)، اگر زکات دهنده بخواهد زکات را از خود آن‏ها بدهد، باید چارپایان خاصی را که از آن‏ها به فرائض (اسنان فرائض) تعبیر می‏شود، پرداخت کند، اما در مورد شتر، اگر فاقد اصیل (فریضه) است، می‏تواند بدل آن را بپردازد. برای مثال، اگر بر او دادن بنت مخاض (شتر ماده یک ساله) واجب است، و او چنین شتری ندارد، می‏تواند به جای آن، ابن لبون (شتر نر دو ساله) بدهد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جامع المقاصد ج۵، ص۳۳۵.    
۲. جواهر الکلام ج۴۰، ص۶۵-۶۶.    
۳. جواهر الکلام ج ۱۶، ص۴۲.    
۴. جواهر الکلام ج ۲۲، ص۳۲۵.    
۵. کتاب المکاسب (شیخ انصاری) ج۳، ص۴۶۷.    
۶. مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۶.
۷. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۱۶.    
۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۲۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۷۰-۵۷۱.    جعبه ابزار